tarımsal eğitim:

Erişilebilir ve sürdürülebilir tarımsal ürün arzını sağlamak, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek tarım sektörü oluşturmak, çiftçilerimizin bilgi ve becerilerini arttırarak gelir seviyelerini, üretim hacmini, ürün kalitesi ve standartlarını ını yükseltmek amacıyla, üreticilere, tüketicilerimizin bilinç seviyesini yükseltmek, doğa, gıda hijyeni, gıda israfı, tarım hakkında farkındalık yaratmak için tüketicilerimize eğitimler sunuyoruz. 

iletişim

olivola