tarımsal pazarlama:

Tarımsal pazarlama, tarımsal ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan aşamaların tümünü içine alan bir sistemdir. Ülkemizde  tarımsal ürünlerin pazarlama kanalları ürüne göre farklılık göstermektedir. Farklı tip ve sayıdaki aracı kanalı ile üreticiden nihai tüketiciye ulaşmaktadır. Çok sayıda aracının yer alması maliyetleri yükseltmekte  sistemin başarısını düşürmektedir. 

Aile üretimi yapan çiftçilerimizin hem yeni pazarlara ulaşması maliyetlerini yükseltirken, markalaşma konusunda gerekli adımları atamamaları rekabette geriye düşmelerine sebep olmaktadır. 

Tohumdan nihai tüketiciye uzanan bu süreçte, dağıtım kanallarından, markalaşmaya, ambalajlamadan, fiyatlamaya kadar ki süreçte üreticilerimize mentorlu yapıyoruz.

iletişim

olivola