üretici ilişkileri:

Tarım teknolojileri üzerine çalışan firmalar, toptan gıda marketleri, tarım finansı sağlayan kurumlar, zirai ürün satan firmalar bile üreticilere ulaşamamaktan, iletişim kuramamaktan müzdarip. Bir çok sebebi olsa da temelinde üreticilerle aynı platformları paylaşamamak ve aynı dili konuşamamak yatıyor.

 

Ülkemizdeki çiftçilerimiz büyük çoğunluğunu aile çiftçileri oluşturmakta ve kurumsal bir yapıdan çok uzakta bir yönetim anlayışı bulunmaktadır. Bu da bize kurumlar ve çiftçilerimiz arasında büyük bir kopukluğa sebebiyet vermektedir. Olivola, çiftçilerimizle firmalarımız arasında bir köprü vazifesi görerek, çiftçilerimizin büyümek, gelişmek ve sistemlerini sürdürebilmek için ihtiyaçları olan hizmetleri onlara sunuyor.

Stratejik ve finansal etkileri net bir şekilde anlayarak üretici kanalını yönetir;

Kurumlara ve üreticilere mentorluk yapar.

İşletme genelinde verimli çalışma ilişkileri geliştirir.

iletişim

olivola